slideshow

VZDELÁVANIE

Naša spoločnosť zabezpečuje širokú škálu vzdelávacích školení. Od základných školení v oblasti BOZP a OPP až po školenia špecifických profesií. Všetky školenia vykonávajú odborníci v danej oblasti a spoločnosť ESSET s.r.o. je držiteľom všetkých požadovaných oprávnení na výkon lektorskej činnosti v nasledujúcich oblastiach:

Lektorská činnosť v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)
 • základné školenia zamestnancov a zástupcov zamestnancov z BOZP a OPP
 • školenia zástupcov manažmentu firiem zo základov BOZP a OPP
 • školenia z legislatívy BOZP a OPP (štátnej a Európskej)
 • školenia z bezpečných pracovných postupov
 • školenia a praktické cvičenia z identifikácie nebezpečenstiev a ohrození
 • školenia ako vytvárať interné dokumenty BOZP
 • praktické cvičenia používania hasiacej techniky
Vzdelávanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť práce (BOZP)
 • školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť práce v zmysle požiadaviek zákona
 • praktické cvičenia zo základných komunikačných schopností (asertivita, vyjednávanie a pod.)
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • školenia práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • školenia práce s horolezeckou technikou
 • zabezpečovanie výcviku a tréningu v lezeckej záchrane, práce vo výškach
Školenia v oblasti technických zariadení a špecifických profesií
 • základné a aktualizačné kurzy bezpečnostných technikov
 • školenie pre prácu s bremenami
 • školenie viazačov bremien
 • školenie obsluhy motorových a vysokozdvižných vozíkov
 • školenie obsluhy zdvíhacích zariadení (žeriavy, výťahy, lyžiarske vleky a iné)
 • školenie obsluhy pracovných strojov
 • školenia opravárov zdvíhacích zariadení
 • školenia zamestnancov na obsluhu vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových
 • školenia na obsluhu lesníckych strojov a zariadení
 • školenia na obsluhu stavebných strojov
 • školenia zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • školenia osôb na obsluhu ručnej reťazovej motorovej píly
 • školenia predlekárskej prvej pomoci
 • školenia pre prácu s chemickými látkami
 • školenia pre prácu s azbestom