cena
slideshow

VZDELÁVANIE

Naša spoločnosť zabezpečuje širokú škálu vzdelávacích školení. Od základných školení v oblasti BOZP a OPP až po školenia špecifických profesií. Všetky školenia vykonávajú odborníci v danej oblasti a spoločnosť ESSET s.r.o. je držiteľom všetkých požadovaných oprávnení na výkon lektorskej činnosti v nasledujúcich oblastiach:

Lektorská činnosť v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)
 • základné školenia zamestnancov a zástupcov zamestnancov z BOZP a OPP,
 • školenia zástupcov manažmentu firiem zo základov BOZP a OPP,
 • školenia z legislatívy BOZP a OPP (štátnej a Európskej),
 • školenia z bezpečných pracovných postupov,
 • školenia a praktické cvičenia z identifikácie nebezpečenstiev a ohrození,
 • školenia ako vytvárať interné dokumenty BOZP,
 • praktické cvičenia používania hasiacej techniky,
Vzdelávanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť práce (BOZP)
 • školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť práce v zmysle požiadaviek zákona,
 • praktické cvičenia zo základných komunikačných schopností (asertivita, vyjednávanie...),
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • školenia práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
 • školenia práce s horolezeckou technikou,
 • zabezpečovanie výcviku a tréningu v lezeckej záchrane, práce vo výškach,
Školenia v oblasti technických zariadení a špecifických profesií
Školenia v oblasti výpočtovej techniky, PC sietí, Servis PC – obnova systémov
 • školenia používania PC a obsluha základných programov MS Windows, MS Office, Corel, Adobe, a pod.,
 • montáž a opravy PC a PC sietí,

Cenu našich služieb si môžete zistiť kliknutím sem.